Toruń, ul. Szosa Chełmińska 70

tel. 56/659 66 86, 781 985 950 

TECHNIK MASAŻYSTA
z elementami fizjoterapii
 

Zajęcia odbywają się w oparciu o program MEN

KWALIFIKACJA MED.10. - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU

Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w salonach masażu, gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sanatoriach, w klubach fitness oraz wszelkiego rodzaju zakładach rehabilitacyjnych.


Cele kształcenia w zawodzie technik masażysta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;

2) wykonywania masażu sportowego;

3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.


Słuchacz zapozna się z  blokami programowymi:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Język obcy ukierunkowany zawodowo i język migowy

Kompetencje personalne i społeczne

Organizacja pracy małych zespołów

Wykonywanie masażu medycznego

Wykonywanie masażu sportowego

Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego

Przedmioty realizowane w kształceniu teoretycznym:

Organizacja i działalnośc gospodarcza w ochronie zdrowia,

- Język obcy w ochronie zdrowia,

- Podstawy psychologii  i socjologii w ochronie zdrowia,

- Pierwsza pomoc w stanach zagrożeniach zdrowia i życia,

- Język migowy,

- Teoretyczne podstawy masażu,

- Anatomia z fizjologią,

- Zarys fizjoterapii,

- Zagadnienia kliniczne w masażu,

- Promocja zdrowia.

 

Przedmioty realizowane w kształceniu praktycznym:

- Pracownia masażu medycznego,

 - Pracownia masażu sportowego,

- Pracownia masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

- Masaż - zajęcia praktyczne,

- Pracownia anatomii topograficznej,

- Pracownia fizjoterapii.

Każdy słuchacz masuje przy swoim stole do masażu! 

Możliwość bezpłatnego wypożyczania stołu do masażu.Forma:
Stacjonarna (zajęcia odbywają się 3-4 razy w tygodniu lub wszystkie weekendy)
Dni i godziny do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.


Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY
technika masażysty

uznawany w całej Unii Europejskiej 

KWALIFIKACJA MED.10. - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE MASAŻU


TRWA NABÓR!

STYPENDIA SOCJALNE I NAUKOWE