Login FormOpiekun Medyczny z elementami rehabilitacji

alt

Opiekun medyczny z elementami rehabilitacji

Absolwenci po ukończeniu Studium będą przygotowani do podjęcia pracy w domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, fundacjach, centrach pomocy rodzinie i hospicjach.

W wyniku jednorocznego kształcenia w zawodzie absolwent będzie potrafił świadczyć usługi opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej.

Słuchacz zapozna się z blokami przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym oraz odbędzie praktyki zawodowe.

Forma:
Zaoczna - soboty i niedziele

Godziny do uzgodnienia na spotkaniu organizacyjnym.

Możliwość kształcenia dla osób nieposiadających wykształcenia średniego w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

·         Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

·         Zdrowie publiczne

·         Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

·         Zarys psychologii i socjologii

·         Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

·         Język migowy

·         Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

·         Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

·         Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

·         Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

rt      Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach:

       - Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu

       - Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

       - Dom Pomocy Społecznej w Toruniu


Otrzymujesz DYPLOM PAŃSTWOWY

opiekuna medycznego

uznawany w całej Unii Europejskiej

 

Platforma e-learning

Projekt i wykonanie: POLLYART Projektowanie stron Toruń