Login FormSzukasz zawodu z przyszłością?
Dobrze trafiłeś!

Studium Zdrowia przy Centrum Edukacji Dorosłych to szansa dla Ciebie na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu masażysty, opiekuna medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Studium Zdrowia jest szkołą policealną, 2-letnią. Nie jest wymagany zdany egzamin maturalny. Nauka odbywa się w formie stacjonarnej (zajęcia 3 razy w tygodniu) oraz w formie zaocznej (zajęcia w soboty i niedziele).

Naszym priorytetem jest dopasowanie harmonogramu zajęć do potrzeb naszych Słuchaczy, dlatego jesteśmy w pełni elastyczni w układaniu planu zajęć.

Nasi uczniowie uczą się na najwyższej jakości sprzęcie oraz przy użyciu kosmetyków prestiżowych firm. Oprócz tego zapewniamy stroje na praktyki zawodowe. Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć nie tylko w formie teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Dzięki temu nasi słuchacze realizują wiele godzin ćwiczeń.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem, która ma również doświadczenie w kształceniu osób niewidomych. Dzięki temu możemy pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów zawodowych.

Centrum Edukacji Dorosłych chcąc jak najlepiej przygotowywać słuchaczy oraz absolwentów do pracy w obecnych realiach, współpracuje z wieloma instytucjami umożliwiającymi im jak najlepszy start. 
Swoim Słuchaczom gwarantujemy praktyki. Pełna lista instytucji znajduje się w zakładce "współpraca".

Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu dysponuje własnym budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

To przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym znajdują się przestronne pracownie oraz sale dydaktyczne.

Znajduje się niedaleko centrum Torunia, więc dojazd nie stanowi żadnego problemu. Dodatkowym atutem są zlokalizowane w sąsiedztwie profesjonalne pracownie szkolne.

Centrum przygotowane jest też do zewnętrznych egzaminów na kwalifikacje w zawodzie. Posiadamy status ośrodka egzaminacyjnego.

Dzięki temu nasi słuchacze zdają egzamin w sposób mniej stresujący, bo w znanym otoczeniu.

Studium Zdrowia uzyskało uprawnienia szkoły publicznej z dniem wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Torunia i jest wpisane do tej ewidencji
pod numerem 338.

Posiadanie uprawnień szkoły publicznej oznacza:

* obowiązek realizacji podstawy programowej takiej jak w szkołach publicznych,
* możliwość realizacji dodatkowych treści, które interesują młodych ludzi lub są ważne z punktu widzenia szkoły,
* prowadzenie takiej samej dokumentacji jak w szkołach publicznych,
* wydawanie takich samych świadectw i dyplomów jak szkoły publiczne,
* wydawanie legitymacji szkolnych,
* uznawanie przez ZUS, KRUS zaświadczeń wydawanych przez szkołę.

 

Platforma e-learning

Projekt i wykonanie: POLLYART Projektowanie stron Toruń